- Schooluren -

Info rond de schooluren

Waar moet ik mijn peuter afzetten ?

Tussen 7u00 en 8u00 in de opvang.

Tussen 8u00 en 8u15 op de speelplaats bij iemand van de leerkrachten.

Vanaf 8u15 kan je je peuter naar de klas brengen om op het pleintje samen de schooltas leeg te maken, de jas uit te doen en afscheid te nemen.

Denk eraan: hou het afscheid kort en duidelijk.  Een knuffel, een zoen, “Mama komt terug” werkt beter dan stiekem vertrekken, nog een keer komen piepen aan het raam, …

Gaat je kindje ’s middags naar huis eten dan mag je peuter vanaf 13u15 terug de speelplaats op om even te spelen met de andere kleuters.  Om 13u30 gaan alle kleuters terug naar de klas.

Waar moet ik mijn peuter afhalen ?

Om 12u05 komt de juf met de peuters die afgehaald worden naar het hek waar de ouder/grootouders hen opwachten.

Om 15u30 mogen de ouders/grootouders hun peuter komen afhalen in de kleuterblok aan de deur van de klas.  Wacht tot dan aan het hek zodat we de dag op een rustige manier kunnen afsluiten.

Wat als iemand anders je peuter zal komen afhalen ?

Laat dat zeker weten aan de juf !

Weet je dat vooraf ? Steek een briefje in het heen- en weermapje of zeg het ’s morgens aan de juf zo geven we je kindje met een gerust hart mee.

Komt er onverwacht iemand die we niet kennen ?  Verwittig de school dan telefonisch.

Contacteer het secretariaat